Universiteit Antwerpen

Wat doen wij?

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit.
Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

Waarom steunen we OOOT?

Binnen de Universiteit Antwerpen wordt duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen en zijn er tal van duurzaamheidsinitiatieven.
‘Volhou(d)bare ontwikkeling’ in het Zuid-Afrikaans zegt treffend wat Duurzame Ontwikkeling betekent: onze ontwikkeling moet vandaag en in de toekomst, lokaal én op wereldschaal economisch, ecologisch en sociaal verantwoord zijn.
Het OOOT project past dan ook perfect binnen deze visie omdat het zowel een impact heeft op de CO2 uitstoot als rechtstreeks op mensen.

OOOT PASPOORT

  • Plant bomen sinds: juni 2021
  • Aantal bomen geplant: 915
  • Activiteit: Universiteit
  • Site: uantwerpen.be
  • Certificaat: OOOT-0015